ModelSpoorGroep Valkenswaard

... samen maken we de hobby leuker

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring ModelSpoorGroep Valkenswaard
Laatst aangepast op 12 juni 2018

De ModelSpoorGroep Valkenswaard is opgericht in 1990 en heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van modulebanen en met deze deelnemen aan beurzen. Tot 2005 heeft de groep gebouwd aan het station Valkenswaard en haar omgeving. Inmiddels zijn drie nieuwe banen gebouwd: Veldhoven 1935, B.A. Bodil en De Kempen. Momenteel zijn we bezig met het bouwen van de Noorse Baan.

Om te zorgen dat we iemand lid kunnen laten worden van onze vereniging en onze leden (bestuurs-) informatie kunnen verschaffen hebben wij o.a. een ledenportaal op onze website en faciliteren wij een distributiegroep ( één mailadres waarmee men naar alle leden kan sturen), zodat leden elkaar gemakkelijk kunnen mailen. Hiertoe stellen zij (persoons)gegevens ter beschikking aan ModelSpoorGroep Valkenswaard.

ModelSpoorGroep Valkenswaard acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de ledengegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het bestuur van ModelSpoorGroep Valkenswaard is in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Soort gegevens en doeleinden van verzameling, bewaring en gebruik
ModelSpoorGroep Valkenswaard verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens van leden die rechtstreeks ter beschikking zijn gesteld door het lid zelf.
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken voor zover opgegeven de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoon, gsm, e-mailadres, lid sinds, geboortedatum, IBAN en toestemming publicatie afbeelding.
  Doeleinden
  • Lid zijn / facturering
  • Communicatie bestuur naar leden
  • Jubilea
  • Felicitaties op verjaardagen
 • Gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, inlognaam, wachtwoord (encrypted).
  Doeleinden:
  • Lid machtigen voor website ( Bestuur mededelingen en andere clubinformatie inzien)
 • Gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoon, gsm, e-mailadres
  Doeleinden:
  • Communicatie leden onderling voor:
   • Digitaal contact leden onderling
   • Mogelijkheid om elkaar op te halen bij beurzen
   • Faciliteren distributiegroep

Om deze gegevens te mogen verwerken is er een wettelijke grondslag vereist. In dit geval verwerken wij deze gegevens om de overeenkomst tussen het lid en de ModelSpoorGroep Valkenswaard uit te kunnen voeren. Uiteraard kan je ervoor kiezen je gegevens niet met ons te delen. Bovenstaande gegevens zijn nodig om lid te kunnen zijn. Indien men het hier niet mee eens is, kan men geen lid zijn/worden.

Recht op onder andere inzage, correctie, blokkeren en/of verwijderen
Je hebt onder andere het recht om de (persoons)gegevens in te zien en zelf te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Je kan je gegevens inzien, of een beroep doen op andere rechten, door je te melden bij het secretariaat (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

2. Opslag van gegevens
Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen in een Ledenlijst (Excel-bestand) en de databases van ons hostingspakket die gehost wordt bij onze hostingprovider (Flexwebhosting B.V.).

3. Beveiliging
Het secretariaat houdt de ledenlijst bij. Zijn computer is standaard beveiligd (firewall, virusscanner etc.). De website wordt gehost door Flexwebhosting B.V. Flexwebhosting B.V. is eveneens gebonden aan de eisen die de AVG stelt aan verwerking van persoonsgegevens.

ModelSpoorGroep Valkenswaard heeft vastgesteld dat Flexwebhosting B.V. voldoende waarborgen heeft genomen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en voldoet aan strenge normen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. ModelSpoorGroep verifieert periodiek of Flexwebhosting B.V. voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan de verwerking van persoonsgegevens en voldoet aan strenge normen voor beveiliging van persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn gegevens
ModelSpoorGroep Valkenswaard bewaart de (persoons)gegevens tot uiterlijk twee jaar na de dag van afmelding. In het geval van betalingen zullen financiële gegevens 7 jaar bewaard worden om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen. Het secretariaat kan de (persoons)gegevens vernietigen indien een lid daarom verzoekt.

5. Verstrekking aan derden
Zoals beschreven wordt de website gehost door Flexwebhosting B.V.
ModelSpoorGroep Valkenswaard garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verstrekt, verkoopt of ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan ModelSpoorGroep Valkenswaard (persoons)gegevens ter beschikking aan derden stellen.

6. Bezwaar tegen verzameling, bewaring en gebruik van je (persoons)gegevens
Indien je bezwaar hebt tegen het verzamelen, bewaren en gebruiken van je (persoons)gegevens door ModelSpoorGroep Valkenswaard kan je aan het secretariaat verzoeken je (persoons)gegevens volledig te verwijderen (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Indien je een ander bezwaar hebt, kun je je ook melden bij het secretariaat.

Als betrokkene van de persoonsgegevens die ModelSpoorGroep Valkenswaard over je verwerkt, heb je ook het recht rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen. Uiteraard stellen we het op prijs als er eerst met ons naar een oplossing gezocht wordt.

7. Wijzigingen in privacyverklaring
Je kan de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op onze website. Bij elke wijziging worden de leden hiervan op de hoogte gebracht.

8. Vragen over privacyverklaring en/of over inzage/wijzigen van gegevens
Indien je vragen hebt over het privacy-beleid van ModelSpoorGroep Valkenswaard en/of omtrent inzage, wijzigingen, verwijdering of andere rechten die je hebt over je persoonsgegevens en verwerking daarvan, kan je contact opnemen met de secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .